Nico Gerbenzon
Achterwaarts voorwaarts
17 december t/m
14 januari, 2024
Gerbenzon-Afbeelding-uitgebreid (1)

Nico Gerbenzon in Pictura: Achterwaarts Voorwaarts

Met de titel ‘Achterwaarts voorwaarts’ verwijst Nico Gerbenzon naar de dynamiek waarin zijn creatieve proces zich de laatste jaren voltrekt: “Ontwikkelingen waarbij oudere thema’s weer komen oppoppen in de nieuwe beelden”.

Zijn werken in het overzicht in de bovenzaal zijn op allerlei manieren met elkaar verweven. Elementen van foto’s worden vrij vertaald in fysiek-ruimtelijke constructies. Die constructies zijn deels houten volumes met een rauwe oppervlaktebewerking en verhouden zich op hun beurt weer tot de wandobjecten die Gerbenzon zelf ‘gebeeldhouwde schilderijen’ noemt.

Deze verwevenheid laat zien dat het proces niet zozeer lineair is, maar dat het zich naar alle kanten ontvouwt. Door alle dwarsverbanden is de opstelling, het samenstel van de werken, als een web te ervaren. Toch is het niet zo dat de sculpturen en de foto’s elkaar onder ieder beding nodig hebben, ze kunnen zeker ook onafhankelijk worden beschouwd. Een kunstenaar van het kaliber Gerbenzon rust niet voordat elk werk klasse ademt.