-

Governance

ANBI-gegevens

Het RSIN / fiscaal nummer van Kunstlievend Genootschap Pictura is: 0028.90.963.

De bestuurders, de leden van de expositiecommissie en de vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor Kunstlievend Genootschap Pictura ontvangen geen bijdragen voor hun werkzaamheden, hooguit een vergoeding voor onkosten of een vrijwilligersbijdrage.

Onze bankrekening is NL43 ABNA 0446 4574 18.

Jaarverslagen: