Martin Tissing: Echte kleur dat ben je zelf.
Martin Tissing
14 mei t/m
25 juni, 2023
MT werk3 (3)

Zestig jaar werk van Martin Tissing bij Pictura

Van 14 mei tot en met 25 juni toont Pictura een uitgebreide selectie uit de artistieke nalatenschap van een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Noord-Nederland

Martin Tissing (1936-2018) was een van de belangrijkste en meest invloedrijke moderne kunstenaars van Noord-Nederland.  Hij was de laatste van de generatie jonge kunstenaars die zich in de jaren vijftig en zestig afzetten tegen de Ploeg en streefden naar een nieuwe kunst in Groningen. Zijn karakteristieke stijl ontwikkelde hij in de loop van de jaren tachtig, onder invloed van jonge Italianen als Mimmo Paladino en Nicola de Maria.

Poëtische kunst

De schilderijen en aquarellen van Martin Tissing worden gekenmerkt door een fijnzinnig kleurgebruik en een poëtische sfeer, waarin hij, in zijn eigen woorden, trachtte te komen tot ‘gestolde stilte’. Het beschouwende karakter wordt versterkt door verwijzingen naar de sterren, de kosmos en elementen uit het boeddhisme. Daarmee maakte hij ‘poëtische kunst in een onpoëtische tijd’, die een breed publiek aansprak. 

Band met Groningen

Als hommage aan Martin Tissing toont het Kunstlievend Genootschap Pictura van 14 mei tot en met 25 juni in een verkooptentoonstelling een uitgebreide selectie uit zijn artistieke nalatenschap, van jeugdwerken uit de vroege jaren zestig tot zijn laatste schilderijen zes decennia later. Tissing werkte en exposeerde in binnen- en buitenland, maar bleef zich altijd verbonden voelen met zijn geboortestad Groningen, waar hij in 2001 als een van de weinige eigentijdse noordelijke kunstenaars een tentoonstelling had in het Groninger Museum. Voor die gelegenheid maakte de Stichting Beeldlijn de film Kleuren van stilte, die tijdens de expositie te zien zal zijn.

Tissing als verzamelaar

Zijn hele leven heeft Martin Tissing niet alleen kunst gemaakt, maar ook kunst verzameld. Daarbij ging hij niet te werk volgens een vooropgezet plan, maar liet hij zich leiden door wat op zijn weg kwam. Zijn collectie weerspiegelde zijn levensloop en toont de mensen die, in artistieke of persoonlijke zin, een rol in zijn leven hebben gespeeld. Pictura toont ook een kleine selectie uit deze verzameling, met werk van o.a. Job Hansen, Jan Jordens, Fie Werkman, Drewes de Wit en Tjibbe Hooghiemstra.