Lucius
Sine Tempus Aeternitas een wintergeschenk
17 december t/m
28 januari, 2018
lucius

Het was altijd een grote wens van Lucius om in de prachtige bovenzaal van Pictura te exposeren. Deze zaal is de oudste expositieruimte van de Stad (1832). Hier exposeerde op een haar na 100 jaar geleden (van 10 tot 25 maart 1918) een grote groep Groninger kunstschilders. Op Wikipedia lezen we: ‘Na afloop van deze tentoonstelling werd door een aantal oudere, reeds gevestigde, kunstenaars getracht een schildersvereniging op te richten. Dat mislukte, maar een aantal jongeren nam het initiatief over. Zij richtten op 1 mei 1918 de Groninger Kunstkring De Ploeg op.’ Vanaf 1921 verwierf deze kunstenaarsgroep bekendheid met de introductie van een stijl van schilderen die tot op heden bekend staat als het Gronings expressionisme.

Dit is een markant historisch gegeven waar Lucius gevoelig voor is. Hij voelt zich als kunstenaar, ook al is het maar als onbeduidend schakeltje, een onlosmakelijk onderdeel van de lange, grillige, historische keten van de (beeldende) kunst. Hoe kan het ook anders; we staan allemaal op de schouders van onze voorgangers, en anderen zullen op hun beurt op onze schouders staan. Voegen we daarbij het feit dat wat ooit is gemaakt, nog altijd wordt bekeken met een nieuwe blik door jonge ogen – tenminste als ze daar de kans toe krijgen -, dan mogen we vaststellen dat veel ‘oude’ kunst evergreen is; niets meer of minder dan de ‘nieuwe’ hedendaagse kunst! In dit verband is de vraag gerechtvaardigd: Waar blijft hier de tijd? Welbeschouwd moet het antwoord zijn: In de kunst blijft de tijd nergens! En dus: Zonder tijd de eeuwigheid! Is dat niet waarnaar ware kunst ‘altijd’ streeft?

De tentoonstelling – een soort wintersalon – is samengesteld rond de meerluiken en series die een belangrijk onderdeel vormen van Lucius’ werk. Waar mogelijk worden deze werkstukken aangevuld met losstaande composities, zodat een aardig totaalbeeld ontstaat van zijn kunst.

Met deze tentoonstelling viert Lucius zijn 65-ste verjaardag. ‘Sine Tempus Aeternitas’ is zijn verjaardagsgeschenk aan familie, vrienden, collega’s, liefhebbers/kopers van zijn werk en – last but not least – aan de Stad. En, niet te vergeten, aan alle overige geïnteresseerden en kunstliefhebbers. Iedereen is welkom!

Spreker bij de opening – op Lucius’ verjaardag:
zaterdag 23 december om 15.00 uur – is Jan Bijker (kunstliefhebber).