6kmperuur10mdiep
Kunstenaarscollectief
10 september t/m
22 oktober, 2017
cde4190_w636_picturauitn6kmperuur
Hier en nu
Vertoeven in ruimte en tijd met aandacht   
voor de menselijke maat.
Gedachten die de inhoud doorgronden
tijdens de wandeling door het leven.
Verwonderd over eerder in haast gemiste schoonheid
van het hier en nu.
Hoe snel de wereld ook lijkt te gaan, dromen, verhalen en ideeën worden niet sneller overgedragen dan in het tempo van de wandelaar. Dit geldt zeker ook voor de verhalen die we kunst noemen. Die verhalen bewegen zich bovendien niet alleen langs het aardoppervlak, maar ook haaks daarop, de verdieping zoekend.

Het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep is een groep kunstenaars die niet alleen de oppervlakte wil bereizen, maar ook de verdieping zoekt, met aandacht voor de achtergrond en ondergrond van ideeën.

In deze expositie onderzoeken de kunstenaars thema’s als schoonheid, de menselijke maat, inhoud, het hier en nu en plaatsen ze deze, elk op geheel eigen wijze, in een ander perspectief. De expositie heeft dan ook de titel 6kmperuur10mdiep meegekregen.

De 16 deelnemende kunstenaars komen uit de drie noordelijke provincies. Zij zijn allen lid van het kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep. Dit collectief heeft zich ten doel gesteld dat de kunstenaars elkaar inspireren en reflecteren op elkaars werk. Uiteraard is kennisuitwisseling van groot belang om te komen tot een professionele uitoefening van het kunstenaarschap.

De expositie wordt op zondag 10 september om 16.00 uur geopend door Han Steenbruggen directeur museum Belvedère.