La Primavera - een Italiaanse lente in Groningen
La Primavera - een Italiaanse lente in Groningen
19 maart t/m
7 mei, 2023
4560.tif

Italië! Groningen heeft er een warme band mee. Kijk alleen maar naar de binnenstad,
met het Groninger Museum van Alessandro Mendini, de voormalige bibliotheek van
Giorgio Grassi en het Waagstraatcomplex van Adolfo Natalini. Kunstlievend
Genootschap Pictura viert deze bijzondere relatie met het programma La Primavera,
een Italiaanse Lente in Groningen. Centraal staan Groninger kunstenaars die een
speciale band met Italië hebben, maar ook toont Pictura werk van Italiaanse kunstenaars die in Groningen wonen. En het blijft niet bij beeldende kunst: de tentoonstelling wordt verrijkt met een zestal programma’s over de geschiedenis, politiek en
cultuur van het land. Bij die lezingen zal ook de culinaire band met Italië onderstreept worden.
Expositie met werk van: Alma Ficchi, Annemiek Vos, Ben Rikken,
Cootje de Wijs, Flip Drukker, Ger Eikendal, Huib Rademakers,
Marc Wiers, Margeritha Pianarosa, Paul Meek, Peter Dijk, Rosanna Gaddoni en Valerio Cugia.