13 mei t/m  24 juni 2012

Nieuwe lente, nieuwe beelden

Voor de jaarlijkse Lentesalon van Pictura is weer een aantal talentvolle kunstenaars uitgenodigd, dat in 2011 afstudeerde aan de Academie Minerva en aan de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Zij vertegenwoordigen vormen van schilder- en tekenkunst, illustratie en vormgeving

Judie Alberts - Elvira Dik - Marian Gerrits - Dajana Heremic - Eske Koetje - Rik van der Kooi - Walker Pachler - Arseniy Panchenko - Nadja Smit - Frea Snijders - Ellen Sprik - Monika Wolgast

De Lentesalon wordt geopend op zondag 13 mei a.s. om 16.00 uur door Robin Punt, Hoofd Opleiding Autonome Beeldende Kunst, Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva, Hanzehogeschool Groningen, in aanwezigheid van de kunstenaars.

Klik hier voor de uitnodiging in pdf formaat

Judie Alberts
Voor de meeste mensen zijn het puzzelstukjes, maar Judie Alberts noemt ze ‘kriebels’, willekeurig ontstane vormen. Door deze te leiden in een vooraf bepaald patroon komen geometrische en organische vormen samen in één beeld. De basisingrediënten voor haar illustraties zijn dan ook: ordening, symmetrie, kleur, handwerk en concentratie. En dat alles in Oost-Indische inkt en ecoline.

Elvira Dik
De geliefde technieken van Elvira Dik zijn kleine gouaches en grote aluminium werken met gemengde technieken. De gouaches vergelijkt ze met gedichten. Compacte schilderijtjes met veelal een enkele persoon die een gemoedstoestand of menselijke eigenschap uitdrukt. De collages, ooit bedoeld ter voorbereiding van een schilderij, zijn een zelfstandig leven gaan leiden. Ze maakt er foto’s van en bewerkt deze digitaal. De werken worden afgedrukt als giclee en als aluminiumdruk. Als de gouaches verbeelden ze een of meerdere personen, die zich in een perspectivisch wonderlijke ruimte bevinden.

Marian Gerrits
Na twee studies Beeldende Kunst gaat de voorkeur van Marian Gerrits uit naar het tekenen en schilderen van mensen. Dat zijn altijd onbekenden; mensen die ze bij toeval ontmoet en soms even praat. En van wie ze vlugge schetsen en foto’s maakt. Daarmee gaat ze in het atelier aan de slag. Dan komen de vragen op. In haar schilderijen probeert ze emoties als onzekerheid, berusting en trots vast te leggen. Soms in olieverf op linnen, soms met houtskool op linnen. Emoties die niet alleen zijn af te lezen in de karakteristieke koppen, maar ook in de handen.

Dajana Heremic
Het werk van Dajana Heremic ademt innige liefde voor de natuur. Haar beelden grijpen terug op de oude betekenis: geboren worden, tot leven komen. Het gaat om archaïsche beelden, doordrongen van mythe. Goddelijke verhalen van een oeroud verleden. Deze keuze vindt haar oorsprong in verhalen van haar grootouders. Daarbij is contrast belangrijk: vruchtbaarheid en maagdelijkheid, geboorte en dood, materie en bezieling, licht en duister. Met haar werk hoopt ze bij mensen zwijgen, verwondering en verlangen op te roepen. Op die manier geeft de schilder een wereld terug die men vergeten is.

Eske Koetje
Schilderijen van weleer zijn voor Eske Koetje uitgangspunt voor haar werk. Op dit moment veelal imposante ruiterportretten. De machthebber op zijn paard. Als kind was ze daarvan al onder de indruk. Koningen en veldheren, die helemaal niet de helden bleken die kunstenaars en geschiedenis van hen maakten. Ook andere aspecten in dit soort schilderijen betrekt ze daarbij; vreemde onvolkomenheden, overdreven pracht en praal, theatrale posten en wonderlijke toevoegingen als engelen. Aspecten die ze in haar vertaling manipuleert. Visueel commentaar met humor en ironie als verleiding.

Rik van de Kooi
Als kind zag Rik van der Kooi ooit een documentaire over David Hockney, waarin hij de laatste hand legde aan zijn schilderij ‘A bigger Grand Canyon’. Dit voorval is voor hem heel erg vormend geweest. Sindsdien tekent hij voornamelijk landschappen. Geen Hollandse weilanden met hekjes en koeien, maar onherbergzame streken, waar de mens nog niet aan heeft zitten ‘prutsen’.

Walker Pachler
In het mensbeeld van Walker Pachler zijn spiritualiteit en materialiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorbeeld daarvan is het werk waarin hij drie uitgesproken en van elkaar verschillende persoonlijkheden op hun eigenschappen heeft onderzocht, gedemonteerd, geanalyseerd en vervolgens weer tot een nieuwe eenheid heeft samengesmeed. Op die manier wordt niet alleen de identiteit van een muziekgroep gecreëerd, ook worden drie ego’s samen een universeel, spiritueel en tegelijkertijd uiterst materieel mensbeeld.

Arseniy Pantchenko
Een zoektocht naar uitdrukking van gemoedstoestanden, dat is wat schilderen is voor Arseniy Pantchenko. Hij schildert kleurbeleving en lichtervaring. Compositie en de kleur spelen daarbij een belangrijke rol. Inspiratie vindt hij in de gelaagdheid van het leven zelf.

Nadja Smit
Veel schilderonderwerpen van Nadja Smit zijn geworteld in dagdromen, satire en het leven zelf. Dat kan alledaagse nonchalance zijn, maar ook drama of intermenselijke relaties, zoals voelbare eenzaamheid. Onderwerpen die ze plaatst in een scala aan omgevingen: water, lucht, landschap alsook (café)interieurs.

Frea Snijders
Aan de hand van foto’s probeert Frea Snijders herinneringen aan het eiland van haar jeugd in beelden te vangen. ‘Maladie du pays’ ofwel heimwee. Haar werk is dan ook een worsteling met de vraag: Hoe vang je een herinnering?

Ellen Sprik
Ontwerper Ellen Sprik koppelt nuchterheid aan concept, perfectionisme en ambacht. Haar simpele oplossingen komen voort uit de eisen die ze aan een ontwerp stelt. Oplossingen die door hun functionele vormgeving tot de verbeelding spreken. Voor haar afstuderen ontwierp zij met behulp van het concept ‘Inside out’ een ecologisch onderkomen, de ‘Eco Stee’. Daarin zijn alle functies die normaal binnen kan worden gedaan eenvoudig naar buiten te transporteren. Zelfvoorziening en het gebruik van natuurlijke materialen staan daarbij voorop.

Monika Wolgast
De schilderijen van Monika Wolgast zijn figuratief expressionistisch van aard. Met veel aandacht voor compositie, vlakverdeling, handschrift en kleur. Voor haar wordt de verfhuid belangrijker en daarom zet ze steeds vaker meerdere lagen over elkaar. De onderwerpen komen uit haar verbeelding. Gedachten, voorwerpen, verhalen en zintuiglijke waarnemingen zetten haar tot schilderen aan.