Elk schilderij is het resultaat van een creatief denkproces en is een uitvinding. Kunst roept altijd emotie op: het kan je blij maken en of ontroeren. De kunst die Antje Stel maakt streeft dat doel na. In haar schilderijen zien we verbinding tussen onderwerp, kleur, licht en schaduw. De Kunsten dragen al eeuwen bij aan de Schoonheid in onze samenleving. In de Ideeënleer van de Griekse filosoof Plato wordt Schoonheid al genoemd met Waarheid en Goedheid. Zonder Schoonheid is de wereld kleurloos en daardoor bewijst zij ook haar maatschappelijke relevantie. Antje creëert Schoonheid via haar schilderijen. De toeschouwer moet ‘geraakt’ worden. Maar wat is Schoonheid dan precies? Het is een onderwerp dat al eeuwenlang heftig wordt bediscussieerd. Het is net als geschiedenis een discussie zonder eind. Ieder mens kijkt namelijk anders naar schilderijen als afbeeldingen van de werkelijkheid. Dat wordt veroorzaakt door onze waarneming die niet neutraal is. Wat we zien, wordt voor een deel bepaald door onze interesses, onze kennis en ons wereldbeeld, aldus de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn. Zo ook de landschapsschilderijen van Antje. Zij heeft haar interesses hierin verbeeld. De natuur is figuratief in haar vormgeving en abstract verbeeld met heldere kleuren en een grove penseelstreek. De verbeelding speelt hierin een grotere rol dan de werkelijkheid.

Haar portretten zijn daarentegen wel ‘natuurgetrouw’ geschilderd. We zien personen met emoties die iets met ons doen. Zoals hierboven vermeld is de interpretatie voor iedere toeschouwer verschillend. Dat is ook het mooie van kunst. De narcis komt vaak terug op haar portretten. Deze bloem heeft voor Antje een emotionele lading. Tijdens haar allereerste schilderles, op 13-jarige leeftijd, heeft zij (trompet)narcissen geschilderd. Echter deze les eindigde abrupt en dat ging met heftige emoties gepaard. De narcis staat bij Antje symbool voor het verwelken van haar jeugdidealen. En dat terwijl deze bloem bekend staat als de verbinding tussen de mens en de natuur. Na een lange koude winter, waarin alles dood lijkt, ontluikt er in het voorjaar nieuw leven. Maar hoe staat de narcis er nu bij?

De creativiteit van Antje uit zich in de verschillende thema’s, waarbij zij gebruik maakt van diverse technieken. Haar composities zijn aantrekkelijk uitgewerkt. Zij schuwt niet om in haar schilderijen het gehele spectrum van de toonwaarden tussen zwart en wit te gebruiken. Mens en natuur komen in deze tentoonstelling bij elkaar en hopelijk voelt u zich ook verbonden met deze Kunst.

De expositie wordt zondag 21 oktober om 16.00 uur geopend door Albert Mensema, archivaris gespecialiseerd in kunst en historie.

_____________________________________________________________________________________


Pictura toont vanaf 17 oktober in haar benedenzalen tijdens de Week van het KunstenaarsBoek (13 t/m 20 oktober) en aansluitend t/m 2 december werk van Laurence Aëgerter, Mariken Wessels en Andrea Stultiens.

Mariken Wessels (1963) laat in de Overdiepkamer o.a. originele collages zien uit haar prijswinnende boek ‘Taking Off. Henri my Neighbour’. In dit werk onderzoekt zij de ‘Selfie’ in het grensgebied tussen privé en openbaar.

Laurence Aëgerter (1972) toont in de van Houtenkamer werk uit haar boek ‘Cathedrales’. Dit werk bestaat uit uitgebreide bewerkingen van foto’s van de kathedraal van Bourges uitgegeven door het Franse Ministerie van Toerisme in 1950.

Andrea Stultiens (1974) presenteert in de Bestuurskamer boeken uit haar serie ‘Ebifananyi’. In deze boekenserie reflecteert zij op het functioneren van foto’s in het Oost-Afrikaanse Oeganda.

De Week van het KunstenaarsBoek - Exposities, lezingen, workshops en performances op 25 locaties in Groningen stad. 

Kijk voor meer informatie op: www.artisbook.nl

_____________________________________________________________________________________