24 april t/m 29 mei 2016

De komende periode hebben we weer 3 exposities. De expositie Jij en ik, Oost in West biedt met werk van 11 hedendaagse Moluks-Nederlandse kunstenaars. Ook is er een fraaie selectie van werken van Jan Roëde die hij in zijn ruim 60 jaar omspannende loopbaan als beeldend kunstenaar vervaardigde. In de 'Witte doos' presenteert Han Steenbruggen; 'Op de bank voor Geurt Busser'.

_____________________________________________________________________________________


De expositie Jij en ik, Oost in West biedt een verrassende inkijk in het werk van 11 hedendaagse Moluks-Nederlandse kunstenaars. 65 jaar geleden werden de (groot)ouders van deze kunstenaars ingescheept voor de grote oversteek; zij namen in hun hart, hoofd en verbeelding een stuk uit de Oost mee. 

De dochters en zonen worstelden met koloniale erfenis en KNIL-opvoeding terwijl ze hun eigen plek zochten in de Nederlandse samenleving, zonder hun Molukse identiteit te willen verliezen. De kleinkinderen stellen hun eigen vragen ter ‘ontregeling, ontroering en verwondering’ (Rogier Roeters). In hun beeldend werk tonen deze 11 kunstenaars ieder op hun eigen manier wat de zoektocht en de erbij horende mix aan gemengde gevoelens opleveren. De innige verbondenheid met de Oosterse èn Westerse geschiedenis en culturen maakt hun werk actueel in een tijd waarin opnieuw de roep klinkt om mensen terug te sturen en de grenzen te sluiten. Een aantal van deze kunstenaars exposeerde eerder gezamenlijk in Groningen (Forma Aktua en Galerie Noord, 2015), Oost-Soeburg (Stichting IK, 2015), Ede (Cultura, 2015), Krimpen aan de IJssel (Tuijter, 2014), Rotterdam (Cultuurhuis Be the City, 2011) en Utrecht (Museum Maluku, 2011). 

De tentoonstelling is tot stand gekomen op initiatief van de Groningse kunstenaar Nicolaas Ririmasse. 

de deelnemende kunstenaars zijn: Tony Tapilatu - Groningen, schilderijen / Tonko Beishuizen - Assen, schilderijen / Obadja Letsoin - Almelo, mixed media / Kitty Luhulima - Utrecht, tekeningen en schilderijen / Ana Luhulima - Leerdam, schilderijen / Rogier Roeters - Amsterdam, video / Bart Belonje - Nieuwerkerk aan den IJssel, mixed media / Fien Hully - Leidschendam, schilderijen / Kim Pattiruhu - Tilburg, fotografie / Pieter Latul - Amsterdam, schilderijen.

Er is tevens werk te zien van kunstschilder Henk Mual (1932-2015).

De expositie wordt op zondag 24 april om 16.00 uur geopend door kunsthistoricus Huib Akihary. 

de expositie wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Eethuis Toko Semarang Groningen

Stichting Amatotu Groningen

Eethuis Xapoe Assen

_____________________________________________________________________________________


Jan Roede (1914-2007) verliet in 1916 als 2-jarige peuter zijn geboortestad Groningen, waarna hij het grootste deel van zijn leven in Den Haag doorbracht. Precies 100 jaar later brengt Pictura hem terug in de stad waar hij het levenslicht zag met een expositie van schilderijen, tekeningen en gouaches. Parallel aan de Roëde-tentoonstelling in het Drents Museum tonen de wanden van de beneden-zalen een fraaie selectie van werken die hij in zijn ruim 60 jaar omspannende loopbaan als beeldend kunstenaar vervaardigde.

Na de oorlogsjaren ontpopte Jan Roede zich als een toonaangevend, veelzijdig en uiterst productief kunstenaar, die vooral met zijn kleurrijke schilderijen faam verwierf. Toen hij zich in 1946 tijdelijk in Parijs had gevestigd, verfranste hij zijn naam met een trema en bleef zich daarna Roëde noemen. Roëde creëerde zowel abstract als gestileerd figuratief werk. In al zijn speelse verscheidenheid kenmerkt het zich door humor, poëzie en de ‘zen van het zien’. Dartel, lichtvoetig en onbevangen, maar weloverwogen verbeeldde Roëde in zijn scheppingen onverwoordbare ervaringen, tot uitdrukking brengend dat ‘ontmoetingen met de werkelijkheid meer zijn dan de som van wat in het woordenboek staat’. 

De expositie - mogelijk gemaakt door de Jan Roëde Stichting - wordt op zondag 24 april om 16.00 uur geopend door John Sillevis, oud-hoofdconservator van het Gemeentemuseum Den Haag en auteur van een monografie over Jan Roëde die tijdens de expositie ook verkrijgbaar zal zijn.

_____________________________________________________________________________________